תקנון תרומות עמותת שותפות מגן ישראלית

אתר the-villa.co.il הינו אתר בבעלות העמותה הרשומה שותפות מגן ישראלית. האתר מאפשר גיוס תרומות במטרה לסייע לחיילי המילואים ששירתו בעזה במלחמת חרבות ברזל, למזער את הסיכוי כי יפתחו פוסט טראומה ולחזור לשגרה מחוזקים.

כללי

 • בעת מתן תרומה/ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל לכתובת המייל שתוזן בכניסה הודעה באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.
 • רשאי לתרום באתר האינטרנט כל אדם, שהינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: "כרטיס אשראי").
 • עמותת שותפות מגן ישראלית מאפשרת לגולשים לאתר העמותה באמצעות האתר לבצע עסקאות למטרות תרומה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית, ביט או פייבוקס. בעת ביצוע התרומה ישלח אישור תשלום לכתובת המייל שתוזן בכניסה.
 • התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 • אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי הגולשים לאתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הגולש תחול על הגולש, והגולש יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הגולש.

אבטחת מידע ופרטיות

 • העמותה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.
 • העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי שבאמצעותם בוצעה התרומה.

אחריות

 • העמותה מתחייבת להשתמש בכספי התרומות אך ורק למימוש המטרות שהוגדרו.
 • התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
 • לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2024.

מדיניות ביטול תרומה:

 • מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
 • ביטול תרומה – ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט על פי סעיף 22. חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • בכל מקרה של ביטול על פי תנאי התקנון העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • במידה של ביטול תרומה/עסקה יש ליצור קשר במייל הבא : moshe@properbsd.com

זכויות קניין ובעלות

האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: "קניין העמותה"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של העמותה, כיום ובעתיד. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין העמותה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין העמותה אסורים ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של העמותה אסורים בתכלית.

צרו איתנו קשר

כתובת: איילת חן 4, הרצליה.
טלפון: 058-664-1287
דוא”ל: villa.shutfut@gmail.com

הצטרפו לכל מאות חיילי המילואים ואנשי כוחות הבטחון שכבר הגיעו לווילה ועברו את התהליך המשמעותי הזה

ההשתתפות היא ללא עלות

הצטרפו לכל מאות חיילי המילואים ואנשי כוחות הבטחון שכבר הגיעו לווילה ועברו את התהליך המשמעותי הזה

ההשתתפות היא ללא עלות